DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Dnešného dňa prebehla z technických dôvodov zmena internetovej adresy SKI CENTRUM KOHÚTKA. Hlavnou doménou sa tak stáva www.kohutka.ski a všetky doterajšie domény budú na túto adresu presmerované. Ďakujeme za pochopenie a dúfame, že zmena bude na prospech. Prechod na novú adresu bude bez komplikácií, zatiaľ môžu návštevníci využívať aj adresy pôvodné. Mailová korešpondencia ostáva beze zmien.

Slevnili sme lyžovanie pre rodiny s deťmi.