Slovenskí lyžiari sú vo SKI CENTRUM KOHÚTKA poistení!

Poistná zmluva pre občanov Slovenska pokračuje aj v sezóne 2018/19! Vzhľadom k polohe nášho SKI CENTRA KOHÚTKA priamo na hranici sme pristúpili k úplne zásadnému a ojedinelému kroku v rámci lyžiarskych areálov v celej Českej republike aj na Slovensku. S Allianz - Slovenskou poisťovňou sme uzatvorili rámcovú poistnú zmluvu, ktorá kryje pre slovenských občanov všetky riziká spojené so zimnými športami v našom areáli. Veľká väčšina slovenských návštevníkov ani nevie, že prekročili štátnu hranicu a že lyžujú v inej krajine. Mali by teda mať cestovné poistenie, čo nie je pravidlom. Od 5.2.2016 sa nám podarilo po zložitom rokovaní s poisťovňou vyjednať podmienky komplexného poistenia pre všetkých, ktorí majú zakúpený platný cestovný lístok na prepravné zariadenia spoločnosti SKI CENTRUM KOHÚTKA, a.s.
 
​ASSISTANCE: +421 252 933 113  ČÍSLO POJISTNEJ ZMLUVY: 669 00 70 203
 
Citácia z poistnej zmluvy:

 

  1. Poistenie sa vzťahuje na  liečebné náklady vzniknuté v dôsledku zranenia počas vykonávania zimných športov v lyžiarskom stredisku  SKI CENTRUM KOHÚTKA, a to najmä poskytnutie prvej pomoci a odvoz do najbližšieho vhodného zdravotníckeho zariadenia, ako aj úraz, batožinu a zodpovednosť za škodu  v zmysle Osobitných poistných podmienok pre cestovné poistenie a asistenčné služby platné pre tarifu 1R901. 
  2. Poistenie sa vzťahuje na škody vzniknuté na území Českej republiky. 
  3. Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie a asistenčné služby zo dňa    22.6.2009 (VPP)  a Osobitnými poistných podmienkami pre cestovné poistenie a asistenčné služby (OPP), platné pre tarifu 1R901, ak nie je v tejto zmluve dojednané inak. 
V prípade poistnej udalosti je teda nutné po konzultácii s Horskou službou a prevádzkovateľom oznámiť poistnú udalosť, doložiť platný cestovný lístok do strediska, lekársku správu a potrebné dokumenty, ktoré vyžaduje poisťovňa. Hromadná poistná zmluva kryje prepravu a ošetrenie Horskou službou, nutné liečebné náklady, prepravu helikoptérou alebo sanitkou do lekárskeho zariadenia, zodpovednosť za spôsobené škody a poistenie batožiny. Poistenie sa riadi poistnými podmienkami v prílohe ku stiahnutiu.
Toto platí aj pre slovenské lyžiarske kurzy!

Slevnili sme lyžovanie pre rodiny s deťmi.