Cenník - jednotlivá jazda na lanovke

  Cena
Jednosmerná

70,-

Spiatočná

120,-

 

Slevnili sme lyžovanie pre rodiny s deťmi.