Cenník / Lyžiarske kurzy



Ceny pre lyžiarske kurzy pre sezónu 2018/2019:

Za lyžiarsky kurz možno považovať skupinu detí a mládeže do 18 rokov a ich pedagogický doprovod (inštruktor, učiteľ, doktor). Pozor! Na každých 15 žiakov je 1 permanentka pre učiteľov alebo zdravotníka zdarma.

Pokyny pre lyžiarske kurzy v stredisku SKI CENTRUM KOHÚTKA:
• Vedúci skupiny zakúpia permanentky v deň príchodu do 15.30 h alebo nasledujúci deň ráno od 8.30 hv centrálnej pokladnici na hlavnom parkovisku v areáli.
• Permanentky sa platí v hotovosti pri odbere v pokladni, zástupcovi skupiny bude vystavené potvrdenie o predaji.
• Pri odbere permanentiek pre lyžiarske kurzy je zástupca skupiny povinný oznámiť názov a adresu školy, ktorú zastupuje a miesto ubytovania v areáli. Na požiadanie je povinný predložiť zoznam študentov a    pedagogického dozoru.
• Permanentka pre lyžiarske kurzy je v cene Kč 1.350, - resp. 1050, - (mimosezónne cena do 21.12.2018 a od 18.3.2019) pre päťdňový kurz a Kč 1.400, - resp. 1.100, - (mimosezónna cena do 21.12.2018 a od 18.3.2019) pre šesťdňový kurz. Novinkou je zavedenie bodového lístku pre lyžiařské kurzy. Jedná sa o lístek s hodnotou 300 bodov za zvýhodněnú cenu Kč 800,-.  V prípade záujmu si môžu účastníci lyžiarskeho kurzu zakúpiť pri pokladni akýkoľvek iný lístok.

• Platnosť permanentky končí posledný deň (deň odchodu) o 12.00 h

• Pri poškodení magnetického lístka môže byť tento na pokladni zdarma vymenený (pri odovzdaní poškodenéhp).Každá ďalšia výmena je za Kč 30,- Pri poškodení čipovej karty účtujeme poplatok za výmenu Kč 100,.

• Pri strate permanentky môže byť vydaná náhradná iba pri predložení jej registračného čísla (1759 ....), preto odporúčame opísať toto číslo pri zakúpení.
• Cestovné bude vrátené len v prípade vážneho úrazu účastníka lyžiarskeho kurzu a to len vo výške cestovného za zostávajúce dni do konca kurzu. Iné ochorenie ani náhla zmena klimatických podmienok nie sú dôvodom ku vrátenie cestovného.
• Účastníci lyžiarskeho kurzu sú povinní dbať na pokyny zamestnancov lyžiarskeho strediska, horskej služby a bezpečnostných pravidiel pre pohyb na zjazdovkách a prepravných zariadeniach strediska.
• Na kurzové pernamentky nemožno uplatniť žiadne ďalšie zľavy ani akcie.

Cenník je len orientačný, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jeho úpravu podľa aktuálnych poveternostných a iných podmienok. Konečná aktuálna cena je známa len v reálnom čase na pokladniach lyžiarskeho strediska.

    Slevnili sme lyžovanie pre rodiny s deťmi.