Horský hotel Kohútka

Náhľad na horský hotel Kohútka

Snímky z dnešného dňa

Náhľad na horský hotel Kohútka 03:00 hod. 03:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 02:00 hod. 02:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 01:00 hod. 01:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 00:00 hod. 00:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 23:00 hod. 23:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 22:00 hod. 22:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 21:00 hod. 21:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 20:00 hod. 20:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 19:00 hod. 19:00 hod.

Slevnili sme lyžovanie pre rodiny s deťmi.