Horský hotel Kohútka

Náhľad na horský hotel Kohútka

Snímky z dnešného dňa

Náhľad na horský hotel Kohútka 14:00 hod. 14:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 13:00 hod. 13:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 12:00 hod. 12:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 11:00 hod. 11:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 10:00 hod. 10:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 09:00 hod. 09:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 08:00 hod. 08:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 07:00 hod. 07:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 06:00 hod. 06:00 hod.

Slevnili sme lyžovanie pre rodiny s deťmi.