Horský hotel Kohútka

Náhľad na horský hotel Kohútka

Snímky z dnešného dňa

Náhľad na horský hotel Kohútka 08:00 hod. 08:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 07:00 hod. 07:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 06:00 hod. 06:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 05:00 hod. 05:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 04:00 hod. 04:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 03:00 hod. 03:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 02:00 hod. 02:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 01:00 hod. 01:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 00:00 hod. 00:00 hod.

Slevnili sme lyžovanie pre rodiny s deťmi.