Horský hotel Kohútka

Náhľad na horský hotel Kohútka

Snímky z dnešného dňa

Náhľad na horský hotel Kohútka 19:00 hod. 19:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 18:00 hod. 18:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 17:00 hod. 17:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 16:00 hod. 16:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 15:00 hod. 15:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 14:00 hod. 14:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 13:00 hod. 13:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 12:00 hod. 12:00 hod.
Náhľad na horský hotel Kohútka 11:00 hod. 11:00 hod.

Slevnili sme lyžovanie pre rodiny s deťmi.