Veľká zjazdovka

Náhľad na Veľkú zjazdovku

Snímky z dnešného dňa

Náhľad na Veľkú zjazdovku 02:00 hod. 02:00 hod.
Náhľad na Veľkú zjazdovku 01:00 hod. 01:00 hod.
Náhľad na Veľkú zjazdovku 00:00 hod. 00:00 hod.
Náhľad na Veľkú zjazdovku 23:00 hod. 23:00 hod.
Náhľad na Veľkú zjazdovku 22:00 hod. 22:00 hod.
Náhľad na Veľkú zjazdovku 21:00 hod. 21:00 hod.
Náhľad na Veľkú zjazdovku 20:00 hod. 20:00 hod.
Náhľad na Veľkú zjazdovku 19:00 hod. 19:00 hod.
Náhľad na Veľkú zjazdovku 18:00 hod. 18:00 hod.

Slevnili sme lyžovanie pre rodiny s deťmi.