Veľká zjazdovka

Náhľad na Veľkú zjazdovku

Snímky z dnešného dňa

Náhľad na Veľkú zjazdovku 12:00 hod. 12:00 hod.
Náhľad na Veľkú zjazdovku 11:00 hod. 11:00 hod.
Náhľad na Veľkú zjazdovku 10:00 hod. 10:00 hod.
Náhľad na Veľkú zjazdovku 09:00 hod. 09:00 hod.
Náhľad na Veľkú zjazdovku 08:00 hod. 08:00 hod.
Náhľad na Veľkú zjazdovku 07:00 hod. 07:00 hod.
Náhľad na Veľkú zjazdovku 06:00 hod. 06:00 hod.
Náhľad na Veľkú zjazdovku 05:00 hod. 05:00 hod.
Náhľad na Veľkú zjazdovku 04:00 hod. 04:00 hod.

Slevnili sme lyžovanie pre rodiny s deťmi.