Zjazdovka Barborka

Náhľad na zjazdovku Barborka

Snímky z dnešného dňa

Náhľad na zjazdovku Barborka 11:00 hod. 11:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Barborka 10:00 hod. 10:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Barborka 09:00 hod. 09:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Barborka 08:00 hod. 08:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Barborka 07:00 hod. 07:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Barborka 06:00 hod. 06:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Barborka 05:00 hod. 05:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Barborka 04:00 hod. 04:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Barborka 03:00 hod. 03:00 hod.

Slevnili sme lyžovanie pre rodiny s deťmi.