Zjazdovka Barborka

Náhľad na zjazdovku Barborka

Snímky z dnešného dňa

Náhľad na zjazdovku Barborka 16:00 hod. 16:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Barborka 15:00 hod. 15:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Barborka 14:00 hod. 14:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Barborka 13:00 hod. 13:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Barborka 12:00 hod. 12:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Barborka 11:00 hod. 11:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Barborka 10:00 hod. 10:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Barborka 09:00 hod. 09:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Barborka 08:00 hod. 08:00 hod.

Slevnili sme lyžovanie pre rodiny s deťmi.