Zjazdovka Malá Kohútka

Náhľad na zjazdovku Malá Kohútka

Snímky z dnešného dňa

Náhľad na zjazdovku Malá Kohútka 13:00 hod. 13:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Malá Kohútka 12:00 hod. 12:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Malá Kohútka 11:00 hod. 11:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Malá Kohútka 10:00 hod. 10:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Malá Kohútka 09:00 hod. 09:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Malá Kohútka 08:00 hod. 08:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Malá Kohútka 07:00 hod. 07:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Malá Kohútka 06:00 hod. 06:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Malá Kohútka 05:00 hod. 05:00 hod.

Slevnili sme lyžovanie pre rodiny s deťmi.