Zjazdovka Malá Kohútka

Náhľad na zjazdovku Malá Kohútka

Snímky z dnešného dňa

Náhľad na zjazdovku Malá Kohútka 18:00 hod. 18:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Malá Kohútka 17:00 hod. 17:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Malá Kohútka 16:00 hod. 16:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Malá Kohútka 15:00 hod. 15:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Malá Kohútka 14:00 hod. 14:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Malá Kohútka 13:00 hod. 13:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Malá Kohútka 12:00 hod. 12:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Malá Kohútka 11:00 hod. 11:00 hod.
Náhľad na zjazdovku Malá Kohútka 10:00 hod. 10:00 hod.

Slevnili sme lyžovanie pre rodiny s deťmi.