KOHÚTKA SA PRIPRAVUJE NA ZIMU!

Školenia a pohyb horských záchranárov a integrovaného záchranného systému v lyžiarskom areáli Kohútka neznamená nič iné, než že sa blíži zima. Je potrebné opäť overiť postupy pri záchranných operáciách a skontrolovať pomôcky a materiál potrebný pre tieto operácie. SKI CENTRUM Kohútka pravidelne preveruje fungovanie všetkých zložiek. Snažíme sa čo najviac incidentom a dbáme na Vašu bezpečnosť.

Slevnili sme lyžovanie pre rodiny s deťmi.